THỰC PHẨM SẠCH

Rong nho biển muối

Rong nho biển muối

350.000 Vnđ

400.000 Vnđ

Hạt  Đười ươi

Hạt Đười ươi

600.000 Vnđ

6.500.000 Vnđ

Măng khô Tây Bắc

Măng khô Tây Bắc

350.000 Vnđ

410.000 Vnđ

Mật ong rừng Tây Bắc

Mật ong rừng Tây Bắc

800.000 Vnđ

850.000 Vnđ

Cua biển Bạc Liêu - tự nhiên

Cua biển Bạc Liêu - tự nhiên

410.000 Vnđ

430.000 Vnđ