Sản phẩm

Rong nho biển muối

Rong nho biển muối

350.000 Vnđ

400.000 Vnđ

Nước hồng sâm Hàn Quốc

Nước hồng sâm Hàn Quốc

1.200.000 Vnđ

1.300.000 Vnđ

Hạt  Đười ươi

Hạt Đười ươi

600.000 Vnđ

6.500.000 Vnđ

Cao Ban Long

Cao Ban Long

1.300.000 Vnđ

1.500.000 Vnđ

Trà Nhân Sâm

Trà Nhân Sâm

270 Vnđ

300 Vnđ

Hồng sâm tẩm mật ong

Hồng sâm tẩm mật ong

1.100.000 Vnđ

1.200.000 Vnđ

Măng khô Tây Bắc

Măng khô Tây Bắc

350.000 Vnđ

410.000 Vnđ

Mật ong rừng Tây Bắc

Mật ong rừng Tây Bắc

800.000 Vnđ

850.000 Vnđ

Rượu Hải Sâm biển

Rượu Hải Sâm biển

1.500.000 Vnđ

1.700.000 Vnđ

Fucoidan

Fucoidan

6.000.000 Vnđ

6.500.000 Vnđ

Nấm Linh chi nhập khẩu từ Hàn Quốc

Nấm Linh chi nhập khẩu từ Hàn Quốc

1.800.000 Vnđ

1.900.000 Vnđ

Yến Sào

Yến Sào

2.800.000 Vnđ

2.900.000 Vnđ

Cua biển Bạc Liêu - tự nhiên

Cua biển Bạc Liêu - tự nhiên

410.000 Vnđ

430.000 Vnđ

Dầu gió Thái Lan chính hiệu

Dầu gió Thái Lan chính hiệu

80.000 Vnđ

90.000 Vnđ

Nước vi sụn cá mập

Nước vi sụn cá mập

1.500.000 Vnđ

1.300.000 Vnđ

Bia ABC nhập khẩu từ Campuchia

Bia ABC nhập khẩu từ Campuchia

1.000.000 Vnđ

1.200.000 Vnđ