DINH DƯỠNG SỨC KHỎE

Nước hồng sâm Hàn Quốc

Nước hồng sâm Hàn Quốc

1.200.000 Vnđ

1.300.000 Vnđ

Cao Ban Long

Cao Ban Long

1.300.000 Vnđ

1.500.000 Vnđ

Trà Nhân Sâm

Trà Nhân Sâm

270 Vnđ

300 Vnđ

Hồng sâm tẩm mật ong

Hồng sâm tẩm mật ong

1.100.000 Vnđ

1.200.000 Vnđ

Rượu Hải Sâm biển

Rượu Hải Sâm biển

1.500.000 Vnđ

1.700.000 Vnđ

Fucoidan

Fucoidan

6.000.000 Vnđ

6.500.000 Vnđ

Nấm Linh chi nhập khẩu từ Hàn Quốc

Nấm Linh chi nhập khẩu từ Hàn Quốc

1.800.000 Vnđ

1.900.000 Vnđ

Yến Sào

Yến Sào

2.800.000 Vnđ

2.900.000 Vnđ

Nước vi sụn cá mập

Nước vi sụn cá mập

1.500.000 Vnđ

1.300.000 Vnđ