Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi

Trà Nhân Sâm

Trà Nhân Sâm

300 Vnđ

270 Vnđ

Cao Ban Long

Cao Ban Long

1.500.000 Vnđ

1.300.000 Vnđ

Hạt  Đười ươi

Hạt Đười ươi

6.500.000 Vnđ

600.000 Vnđ

Nước hồng sâm Hàn Quốc

Nước hồng sâm Hàn Quốc

1.300.000 Vnđ

1.200.000 Vnđ

Rong nho biển muối

Rong nho biển muối

400.000 Vnđ

350.000 Vnđ

Hồng sâm tẩm mật ong

Hồng sâm tẩm mật ong

1.200.000 Vnđ

1.100.000 Vnđ

Măng khô Tây Bắc

Măng khô Tây Bắc

410.000 Vnđ

350.000 Vnđ

Mật ong rừng Tây Bắc

Mật ong rừng Tây Bắc

850.000 Vnđ

800.000 Vnđ

Rượu Hải Sâm biển

Rượu Hải Sâm biển

1.700.000 Vnđ

1.500.000 Vnđ

Fucoidan

Fucoidan

6.500.000 Vnđ

6.000.000 Vnđ

Nấm Linh chi nhập khẩu từ Hàn Quốc

Nấm Linh chi nhập khẩu từ Hàn Quốc

1.900.000 Vnđ

1.800.000 Vnđ

Cua biển Bạc Liêu - tự nhiên

Cua biển Bạc Liêu - tự nhiên

430.000 Vnđ

410.000 Vnđ

Yến Sào

Yến Sào

2.900.000 Vnđ

2.800.000 Vnđ

Nước vi sụn cá mập

Nước vi sụn cá mập

1.300.000 Vnđ

1.500.000 Vnđ

Dầu gió Thái Lan chính hiệu

Dầu gió Thái Lan chính hiệu

90.000 Vnđ

80.000 Vnđ

Bia ABC nhập khẩu từ Campuchia

Bia ABC nhập khẩu từ Campuchia

1.200.000 Vnđ

1.000.000 Vnđ

THỰC PHẨM SẠCH

Xem thêm
Hạt  Đười ươi

Hạt Đười ươi

6.500.000 Vnđ

600.000 Vnđ

Rong nho biển muối

Rong nho biển muối

400.000 Vnđ

350.000 Vnđ

Măng khô Tây Bắc

Măng khô Tây Bắc

410.000 Vnđ

350.000 Vnđ

Mật ong rừng Tây Bắc

Mật ong rừng Tây Bắc

850.000 Vnđ

800.000 Vnđ

Cua biển Bạc Liêu - tự nhiên

Cua biển Bạc Liêu - tự nhiên

430.000 Vnđ

410.000 Vnđ

DINH DƯỠNG SỨC KHỎE

Xem thêm
Trà Nhân Sâm

Trà Nhân Sâm

300 Vnđ

270 Vnđ

Cao Ban Long

Cao Ban Long

1.500.000 Vnđ

1.300.000 Vnđ

Nước hồng sâm Hàn Quốc

Nước hồng sâm Hàn Quốc

1.300.000 Vnđ

1.200.000 Vnđ

Hồng sâm tẩm mật ong

Hồng sâm tẩm mật ong

1.200.000 Vnđ

1.100.000 Vnđ

Rượu Hải Sâm biển

Rượu Hải Sâm biển

1.700.000 Vnđ

1.500.000 Vnđ

Fucoidan

Fucoidan

6.500.000 Vnđ

6.000.000 Vnđ

Nấm Linh chi nhập khẩu từ Hàn Quốc

Nấm Linh chi nhập khẩu từ Hàn Quốc

1.900.000 Vnđ

1.800.000 Vnđ

Yến Sào

Yến Sào

2.900.000 Vnđ

2.800.000 Vnđ

Nước vi sụn cá mập

Nước vi sụn cá mập

1.300.000 Vnđ

1.500.000 Vnđ

SẢN PHẨM KHÁC

Xem thêm
Thương hiệu